Gia công chế tạo
15/07/2019 | admin
Cầu được xây dựng có chiều dài 267m, kết cấu dạng vòm thép gồm 05 nhịp( 40+40+99+40+40) m gồm 01 nhịp bằng thép và 4 nhịp bằng thép bê tông liên hợp [...]
Sửa chữa bảo dưỡng
29/07/2023 | Admin
Công ty cổ phần LILAMA HP tham gia gói thầu nâng cấp công suất dự án nhà máy Xi măng Chinfon lên 4,2 triệu tấn/năm [...]