CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Gia công, chế tạo lắp đặt nhà máy xi măng Nam Sơn

Công ty cổ phần LILAMA 69-2MS Gia công chế tạo, lắp đặt nhà máy xi măng Nam Sơn. Cải tao thiết bị công nghệ nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker nhà máy xi măng Nam Sơn - Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

 

 

 

 

 

 

 


Lắp đặt nhà máy Xi Măng Nam Sơn

Dịch vụ sửa chữa

Sửa chữa xi măng Nam Sơn Lilama 69-2 ms

Gia công chế tạo thiết bị 

Lilama

Lilamahp

Lilama hp

Lilama hải phòng

Lắp đặt

Sửa chữa

Lilama ms

lilama69-2ms

Lắp đặt thiết bị

Sửa chữa bảo dưỡng

Lắp đặt cầu thép

Điện gió

Gia công chế tạo lắp đặt

Ống khói

Bồn bể

Lắp máy hải phòng

Sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực nhiệt điện

Sửa chữa nhà máy xi măng, lọc hóa dầu

Sửa chữa nhà máy cán thép

Sửa chữa nhà máy nhà máy công nghiệp

Sửa chữa nhà máy kết cấu cầu thép

Sửa chữa nhà máy khung dầm thép

Cơ khí chế tạo

Chế tạo lắp đặt
Cầu Kính
Xi Măng
Nhiệt điện
Thủy điện