CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY
THƯ NGỎ LILAMA HP., JSC

Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ: “ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực Nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu, cán thé [...]

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về công ty cổ phần LILAMA HP [...]

Sơ đồ tổ chức

Công ty cổ phần LILAMA HP tiền thân là công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 MS [...]

Mục tiêu chất lượng

Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ: “ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực Nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu, cán th [...]

Chính sách an toàn

Chính sách an toàn của công ty [...]

LILAMA HP

Công ty Lilama HP

Công ty cổ phần Lilama 69 - 2MS Hải Phòng

Lilama 69-2MS

Trang web công ty cổ phần Lilama 69 - 2 Hải Phòng