CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY
Nguồn nhân lực

Nguồn năng lực nhân sự LILAMA HP. Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các trương trình đào tạo nội bộ, hợ [...]

Máy móc, phương tiện thi công

Năng lực thiết bị công ty cổ phần LILAMA HP [...]

Dự án đã và đang thi công

Dự án LILAMA HP đã và đang thực hiện [...]

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực LILAMA HP [...]

Thành tích đạt được

Ra đời từ năm 1961, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (Lilama 69-2) là một trong những thành viên mạnh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) [...]

Đối tác truyền thống

Những đối tác truyền thống mà công ty đã và đang hợp tác như [...]

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực Lilama hp

Lilama

Lilamahp

Lilama hp

Lilama hải phòng

Lắp đặt

Sửa chữa

Lilama ms

lilama69-2ms

Lắp đặt thiết bị

Sửa chữa bảo dưỡng

Lắp đặt cầu thép

Điện gió

Gia công chế tạo lắp đặt

Ống khói

Bồn bể

Lắp máy hải phòng

Sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực nhiệt điện

Sửa chữa nhà máy xi măng, lọc hóa dầu

Sửa chữa nhà máy cán thép

Sửa chữa nhà máy nhà máy công nghiệp

Sửa chữa nhà máy kết cấu cầu thép

Sửa chữa nhà máy khung dầm thép

Cơ khí chế tạo

Chế tạo lắp đặt

Cầu Kính

Xi Măng

Nhiệt điện

Thủy điện