CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY
Du lịch hè 2023

Date: 07/08/2023 | Admin

Công ty cổ phần LILAMA HP tổ chức du lịch hè 2023 cho cán bộ công nhân viên công ty [...]

Du lịch hè 2022

Date: 27/06/2022 | Admin

Công ty LILAMA 69-2 MS du lịch hè 2022 [...]

Phong trào công đoàn

Tổ chức hoạt động

Giải trí sau giờ làm

thể thao trong công ty