CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lilama 69-2 MS tiến hành thi công lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình 1 và dự án điện gió Hòa Bình 2

Địa điểm dự án điện gió Hòa Bình 1: Bạc Liêu Offshore

Số lượng Turbine: 26

Công suất: 100MW

Địa điểm dự án điện gió Hòa Bình 2: Bạc Liêu Offshore

Số lượng Turbine: 13

Công suất: 50MW

Một số hình ảnh công trình:

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình


Lilama

Lilamahp

Lilama hp

Lilama hải phòng

Lắp đặt

Sửa chữa

Lilama ms

lilama69-2ms

Lắp đặt thiết bị

Sửa chữa bảo dưỡng

Lắp đặt cầu thép

Điện gió

Gia công chế tạo lắp đặt

Ống khói

Bồn bể

Lắp máy hải phòng

Sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực nhiệt điện

Sửa chữa nhà máy xi măng, lọc hóa dầu

Sửa chữa nhà máy cán thép

Sửa chữa nhà máy nhà máy công nghiệp

Sửa chữa nhà máy kết cấu cầu thép

Sửa chữa nhà máy khung dầm thép

Cơ khí chế tạo

Chế tạo lắp đặt

Cầu Kính

Xi Măng

Nhiệt điện

Thủy điện