CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP

Địa chỉ: Số 236 - 238 đường 5 mới - P. Hùng Vương - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Hotline: 02253920579 - 02253539640

Email: info@lilamahp.com

Website: www.lilamahp.com

Thông tin liên hệ

Liên hệ với công ty cổ phần Lilama 69-2

Thông tin liên hệ công ty Lilama 69-2