CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Chế tạo

Sửa chữa

Lắp đặt

Nhà máy công nghiệp

Lilama Hải Phòng

Lắp đặt trọn bộ thiệt bị các nhà máy xi măng

Thép và thực phẩm

Sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị công nghê cao thuộc xi măng

Nhiệt điện và hóa chất

Trang thiết bị cao cấp