CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Mục tiêu chất lượng

LILAMA HP

 Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ: “ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực Nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu, cán thép, nhà máy công nghiệp, kết cấu cầu thép, khung dầm thép” thỏa mãn mục tiêu An toàn – Chất lượng – Hiệu quả - Tiến độ

  


An toàn

Mục tiêu chất lượng công ty cổ phần LILAMA HP

Giá trị cốt lõi của công ty cổ phần Lilama hp