CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Nâng cấp công xuất nhà máy Xi măng Chinfon

Nhà máy Xi măng Chinfon

Tên dự án: Điều chỉnh nâng công suất lên 4.2 triệu tấn/năm

Địa chỉ: TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Công ty cổ phần LILAMA HP tham gia gói thầu nâng cấp công suất dự án nhà máy Xi măng Chinfon lên 4,2 triệu tấn/năm

Phạm vi công việc của LILAMA HP., JSC

- Lắp đặt kết cấu thép

- Lắp đặt thiết bị công nghệ

- Sửa chữa thiết bị 

- Chế tạo kết cấu thép

Lắp dựng kết cấu thép tháp sấy

Lắp đặt Calciner


Lắp đặt Calciner

 


Sửa chữa xi măng

Bảo dưỡng công nghiệp

Lắp đặt thiết bị