CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Công trình cầu cảnh quan 1 thuộc dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Quy mô thiết kế của công trình:

  • Cầu gồm 2 nhịp 35m
  • Đoạn nối giữa 2 nhịp dài 2.59m
  • Sơ đồ kết cấu: dầm thép
  • Chiều rộng người đi: 3.0m

Công trình cầu cảnh quan 2 với tên gọi khác là cầu đi bộ Cát Cò thuộc dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Quy mô thiết kế của công trình:

  • Cầu gồm 1 nhịp 25m và 1 nhịp 40m
  • Sơ đồ kết cấu: dầm thép
  • Chiều rộng người đi: 3.0m

Tiêu chuẩn thiết kế:

  • Cầu thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017.

Một số hình ảnh về công trình:

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà

Thi công lắp đặt cầu cảnh quan 1 và cầu cảnh quan 2 Cát Bà


Cầu cát bà

Cầu flamingo cát bà

Cầu nối tòa nhà flamingo cát bà

Cầu thép cát bà