CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HP
LILAMA HP JOINT STOCK COMPANY

TUYỂN DỤNG 2019

   Căn cứ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 cần tuyển dụng số lượng lớn công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông làm việc tại Hải Phòng và các dự án tại các tỉnh lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương...

 

 


Bài viết liên quan

Tuyển dụng kỹ sư

Tuyển công nhân

Tuyển kỹ thuật

Tuyển thợ lắp máy

Tuyển thợ điện

Tuyển thợ ống

Tuyển thợ gia công

Tuyển thợ chế tạo

Tuyển thợ cắt hơi

Tuyển thợ hàn

Tuyển vận hành

Tuyển lái xe

Thợ sửa chữa